Financiële Tools

  vorige    

Inhoudsopgave

Vrijwilligersovereenkomst

Onder vrijwilligerswerk wordt doorgaans verstaan het in min of meer georganiseerd verband onbetaald verrichten van werkzaamheden. Het onbetaald verrichten van werkzaamheden is wezenlijk. Er zijn drie verschillende soorten organisaties waarin vrijwilligers actief kunnen zijn:

  • Organisaties of groepen die alleen uit vrijwilligers bestaan, zoals actiegroepen, zelfhulpgroepen of bijvoorbeeld wijkbewoners die een speeltuintje beheren.
  • Organisaties waarbij een of enkele betaalde krachten werken, maar waarbij het leeuwendeel van het werk door vrijwilligers wordt gedaan, denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, sportverenigingen of kerken.
  • Organisaties waar naast de betaalde krachten ook vrijwilligers werkzaam zijn, zoals bejaardentehuizen, scholen of belangenorganisaties.

In een vrijwilligersverhouding is het raadzaam om afspraken op papier te zetten zodra de organisatie groter wordt, zodat de vrijwilliger weet wat zijn rechten en plichten zijn ten opzichte van de organisatie.

U kunt een Model Vrijwilligersovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige