Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Contract voorovereenkomst

De voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Het is een afspraak tussen partijen om, na oproep, een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Het arbeidsovereenkomstenrecht is dan ook niet van toepassing op de voorovereenkomst.

Pas nadat de werkgever een werknemer heeft opgeroepen om te komen werken en de werknemer dat aanbod heeft aanvaard, ontstaat er een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Pas dan is het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het in het contract aangegeven tijdstip. Vanaf dat moment eindigt ook de toepasselijkheid van het arbeidsovereenkomstenrecht. Het gaat hier dus om een opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten die steeds ontstaan nadat de werknemer een aanbod van de werkgever om te komen werken heeft aanvaard.

U kunt een Model Contract voorovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende