Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Freelance contract

Voor een project kunt u een freelancer inschakelen. U betaalt dan geen loon (mits hij u een VAR-wuo of VAR-dga kan overleggen), maar u krijgt een factuur met btw. Uit het contract met de freelancer dient nadrukkelijk naar voren te komen, dat er tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen gezagsverhouding bestaat.

Bij een freelance contract zijn voornamelijk de volgende onderwerpen van belang:

  • beschrijving opdrachtnemer en opdrachtgever;
  • omschrijving opdrachten;
  • omschrijving termijn;
  • omschrijving vergoeding/compensatie;
  • omschrijving eigendomsrecht.

U kunt een Model Freelance contract downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende