Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Melding dat arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden aangemerkt (opting-in, pseudowerknemer, artikel 4, onderdeel f, Wet LB 1964)

In de Wet op de loonbelasting (Wet LB) is een aantal uitzonderingen opgenomen, waardoor bijvoorbeeld thuiswerkers in de meeste gevallen vanzelf als werknemer worden aangemerkt. Er bestaat binnen de Wet LB ook een regeling waardoor iemand die arbeid verricht en een beloning ontvangt vrijwillig als werknemer kan worden aangemerkt, de zogenoemde opting-in-regeling. Er is dan sprake van een facultatieve dienstbetrekking.

De opting-in-regeling kan worden toegepast door een gezamenlijke verklaring van opdrachtgever en opdrachtnemer bij de Belastingdienst in te leveren. In de verklaring vermelden partijen dat zij de verhouding als een dienstbetrekking willen aanmerken. De verklaring is vormvrij.

U kunt een Model Melding dat arbeidsverhouding als dienstbetrekking moet worden aangemerkt (opting-in, pseudo-werknemer, art. 4, onderdeel f, Wet LB 1964) downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende