Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Multimomentopname

Deze analysetechniek kent vrijwel dezelfde aanpak als de 'analyse tijdsbesteding'. Er is één belangrijk verschil. Bij de multimomentopname wordt het onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige die op bepaalde momenten zonder dat de betreffende medewerker hiervan op de hoogte wordt gesteld, vaak gebruikmakend van een 'stopwatch', de tijdsbesteding inventariseert. Hij voert deze analyse op meerdere momenten (korte perioden) bij meerdere medewerkers uit.

U kunt een multimomentopnameformulier downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende