Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Ingebrekestelling

Als een overeenkomst/prestatie met een debiteur niet vlekkeloos verloopt, kunt u deze debiteur aansprakelijk stellen voor het geleden verlies. Alvorens u overgaat tot een ingebrekestelling, dient u de debiteur eerst een sommatie te sturen. Krijgt u hierop geen reactie, dan kunt u de debiteur in gebreke stellen. Reageert hij binnen de door u gestelde termijn ook niet op deze sommatie, dan kunt u een contract verbreken of een schadevergoeding eisen. De derde is dan namelijk in verzuim. U kunt dus pas maatregelen tegen een schuldenaar treffen, als deze in verzuim is.

Hier kunt u een Model Ingebrekestelling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende