Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming of instelling op een bepaald moment. Dat kan betrekking hebben op een natuurlijk persoon of op een rechtspersoon. Aan de hand van een balans kan een indicatie verkregen worden omtrent het vermogen van die entiteit (persoon, maar meestal bedrijf) op een bepaalde datum. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden plus het eigen vermogen.

Als we kijken naar de balans dan kan onderscheid worden gemaakt in vier modellen:

  • Model A: uitgebreid; staffel;
  • Model B: uitgebreid; scontro;
  • Model C: compact; staffel;
  • Model D: compact; scontro.

Model A is in principe gelijk aan model B, alleen is model B in scontrovorm (linker- en rechterzijde tegenover elkaar) terwijl model A in staffelvorm (alle posten onder elkaar) is opgezet. Het gevolg van de staffelvorm is dat er enkele tussentellingen worden gemaakt. Ook is de volgorde van de vermogenscomponenten anders geordend.

Het verschil tussen model A en model C bestaat eruit dat model C alleen de kopjes (zie grijs gearceerd) uit model A bevat en geen verdere uitsplitsing kent. Op dezelfde manier is model D een overzicht van de kopjes uit model B.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende