Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Overwerkregeling

De regels voor overwerk staan niet in de wet. Overwerk wordt vaak geregeld in cao's, in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst zelf. Onder overwerk worden de uren verstaan waarop arbeid wordt verricht in opdracht van de werkgever die uitgaan boven het vastgestelde werkrooster dat geldt voor een voltijdwerknemer in de onderneming.

In de wet wordt niets geregeld over de uitbetaling van een overwerktoeslag, zelfs wordt er niets geregeld over de uitbetaling van de extra uren op zich. Dit is een materie die doorgaans uitvoerig in de cao wordt geregeld. Als er geen cao van toepassing is, zal de werkgever zelf een regeling moeten treffen. De werkgever kan hierbij aansluiting zoeken bij wat er in zijn branche of bedrijfstak gebruikelijk is.

U kunt een model Overwerkregeling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende