Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst is de meest gesloten overeenkomst ter wereld. U kunt een verkoopovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk sluiten. Men denkt vaak pas een koopovereenkomst gesloten te hebben, als het product is betaald. Men sluit echter al een overeenkomst, als de koper zegt iets te willen kopen, of als de koper zijn handtekening zet voor een bestelling. Als een overeenkomst gesloten is, kan men er dus eigenlijk niet zomaar van af.

Een verkoopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper. Op zijn beurt draagt de verkoper de eigendom van een goed over aan de koper. In Nederland zijn regels over de verkoopovereenkomst opgenomen in Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In de verkoopovereenkomst zijn bepalingen en bedingen opgenomen, zoals de datum waarop het gekochte betaald dient te zijn.

U kunt een Model Verkoopovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende