Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overeenkomst kwijtschelding schuld

Als een schuldeiser zijn vordering op een schuldenaar kwijtscheldt, leidt dit tot een winst bij de schuldenaar; deze wordt immers bevrijd van een schuld. Als er sprake is van het uit zakelijke motieven prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, is deze winst vrijgesteld van inkomstenbelasting (als de schuldenaar een natuurlijk persoon is) of vennootschapsbelasting (als de schuldenaar een lichaam is). De vraag of sprake is van het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, wordt beoordeeld vanuit het standpunt van de schuldeisers op het tijdstip van kwijtschelden.

U kunt een Model Overeenkomst kwijtschelding schuld downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende