Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Personeelshandboek

In een personeelshandboek bundelt u de regels, reglementen en richtlijnen die u hanteert en de rechten en plichten van uw werknemers. Het personeelshandboek is dus een bron van informatie voor iedere medewerker.

Als uw onderneming onder een cao valt, is het personeelshandboek een handzame uitwerking van of toelichting op de cao, waarin ook de huisregels zijn opgenomen. Het is overigens aan te bevelen om onderwerpen die in uw cao zijn geregeld, over te nemen in het personeelshandboek. De praktijk wijst uit dat het merendeel van de werknemers niet weet wat er in de cao is geregeld en vaak ook is de tekst erin moeilijk te begrijpen voor een leek. Valt uw bedrijf niet onder een cao, dan legt het handboek de huisregels vast. U bent als werkgever de eindverantwoordelijke voor de inhoud van het personeelshandboek. Dat betekent dat u voor iedere wijziging erin uw toestemming moet geven.

Meestal maakt het personeelshandboek onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. Omdat de werknemer zijn handtekening onder het arbeidscontract heeft gezet, is hij gehouden de voorschriften en regels in het handboek na te leven. Het is verstandig zowel in de arbeidsovereenkomst als in het personeelshandboek op te nemen dat het personeelshandboek deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. U moet er wel rekening mee houden dat u misschien met een aantal of misschien zelfs veel medewerkers individuele afspraken hebt, die kunnen afwijken van de uniforme regeling. Deze werknemers houden recht op eerder gemaakte afspraken.

Het handboek personeel is voor de werkgever een handig instrument om regels te kunnen veranderen, of die hem nu wettelijk worden opgelegd of niet. Hij hoeft dan niet alle individuele arbeidsovereenkomsten aan te passen. In het personeelshandboek regelt de werkgever dat hij de bevoegdheid heeft om zaken in het handboek te wijzigen. Overigens kan dat niet zomaar op eigen initiatief; wijzigingen moeten aan de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) worden voorgelegd.

U kunt een model Personeelshandboek downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende