Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Verzoek om rechterlijk bevel tot invordering

Als een debiteur na herhaaldelijk door u te zijn gesommeerd zijn schuld aan u niet voldoet, kunt u de vordering uitbesteden aan een incasso- of deurwaarderskantoor. U kunt zelfs een stap verder gaan, door de rechter te verzoeken om een rechterlijk invorderingsbevel.

In het verzoek dient u onder meer te vermelden:

  • naam, adres van de schuldenaar; 
  • de geleverde goederen of diensten; en 
  • het verschuldigde bedrag. 

Voeg bij het verzoek kopieën van uw sommaties toe.

U kunt een Model Verzoek om rechterlijk bevel tot invordering downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende