Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Modelbrief aan werknemer dat ontslagvergunning is aangevraagd

U kunt als werkgever bij UWV WERKbedrijf een ontslagverzoek neerleggen gebaseerd op 'in de persoon gelegen gronden'. U kunt daarbij vijf (ook gecombineerd) redenen aanvoeren:

  1. onvoldoende functioneren;
  2. langdurige arbeidsongeschiktheid;
  3. verwijtbaar handelen of nalatigheid;
  4. verstoorde arbeidsrelatie;
  5. veelvuldig ziekteverzuim.

U kunt een Modelbrief aan werknemer dat ontslagvergunning is aangevraagd downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende