Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Statuten stichting/akte van oprichting

De stichting is een rechtspersoon die kan worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken of na te streven van een persoon of een groep personen met gelijke idealen of ideeën. Hoe de gang van zaken binnen een stichting is geregeld, staat in de statuten: de taken en bevoegdheden van het bestuur en van eventuele andere organen. Soms heeft een stichting al jarenlang dezelfde statuten, terwijl de feitelijke situatie sterk veranderd is, bijvoorbeeld omdat er nieuwe activiteiten zijn ontplooid. Ook kunnen in de loop van de tijd allerlei wettelijke regels gewijzigd zijn.

Een stichting heeft geen leden, en dus ook geen algemene ledenvergadering, zoals de vereniging. In de statuten van de stichting is bepaald wie welke bevoegdheden heeft. Het bestuur speelt daarbij doorgaans een belangrijke rol.

Een stichting wordt bij notariële akte of testament door een of meerdere personen opgericht. Onder personen worden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen verstaan. De stichting moet in het Handelsregister worden ingeschreven. Voor de oprichting is geen kapitaal vereist.

De notariële akte bevat zowel een verklaring van de oprichters dat de stichting is opgericht, als de statuten van de stichting.

U kunt een Model Statuten stichting downloaden en gebruiken, als voorbereiding op het bezoek aan de notaris.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende