Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aanvraag ontslagvergunning

Als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen zonder toestemming van de werknemer, moet u een aanvraag voor een ontslagvergunning indienen bij UWV WERKbedrijf. U kunt ook de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Beide mogelijkheden gelden alleen als er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Bij een contract voor bepaalde tijd moet men over het algemeen wachten tot de contractperiode is afgelopen. Soms zijn er regels over het ontslag of een ontslagregeling in een cao of in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Er is bijvoorbeeld een sociaal akkoord afgesproken in de cao. Deze afspraken moeten altijd worden nageleefd, ook als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd.

U kunt een aanvraag ontslagvergunning downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende