Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Kostenanalyse

Het in kaart brengen van kosten vindt in veel organisatie nog steeds plaats aan de hand van traditionele kostensoorten en kostenplaatsen. Het is dan erg lastig exact de kosten voor het maken van een bepaald product en alle activiteiten die daarmee gemoeid zijn, in kaart te brengen.

De kostenanalyse gaat zeer specifiek in op de activiteiten die worden verricht, en gaat vervolgens op zoek naar de bij die activiteiten ingezette hoeveelheid personeel en materieel. Op deze wijze ontstaat er helder inzicht in de kosten van verschillende onderscheiden processen. Eventuele grote pieken in de kosten worden snel en overzichtelijk blootgelegd. Bijvoorbeeld het feit dat zeer dure medewerkers relatief eenvoudig werk verzetten. De kostenanalyse wordt vaak op globaal niveau uitgevoerd, om op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de belangrijkste 'cost drivers' of kostenveroorzakers in het proces. In het ontwerp moet de nadruk liggen op deze kostenveroorzakers en de onderdelen in het proces waar relatief weinig winst is te behalen, behoeven minder aandacht te krijgen.

U kunt een kostenanalyse downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende