Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Afschrijvingsstaten

Met ingang van 1 januari 2007 is de fiscale wetgeving aangepast naar aanleiding van het wetsvoorstel Werken aan winst. Het tarief van de vennootschapsbelasting en voor ondernemers in de inkomstenbelasting is verlaagd. De fiscale afschrijvingstermijnen zijn echter opgerekt (minimaal vijf jaar) en er moet eerder winst worden genomen op onderhanden projecten. Door deze maatregelen zal de fiscale winst in veel gevallen hoger uitvallen dan de commerciële winst, waardoor het voordeel van de tariefsverlaging geheel of gedeeltelijk teniet wordt gedaan.

De twee belangrijkste fiscaal geaccepteerde afschrijvingssystemen zijn:

  1. Lineair afschrijven: jaarlijks wordt een vast percentage afgeschreven van de afschrijvingsgrondslag. Hierdoor ontstaat jaarlijks eenzelfde afschrijvingslast.
  2. Degressief afschrijven: jaarlijks wordt een vast percentage afgeschreven van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt de afschrijvingslast jaarlijks lager.

U kunt een model afschrijvingsstaat waarin het verschil tussen lineair en degressief inzichtelijk wordt en een model afschrijvingsstaat waarin zowel fiscale als commerciële afschrijving is opgenomen, downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende