Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Huurkoopovereenkomst bedrijf

Aan de overdracht van een bedrijf hoeft niet altijd een koopovereenkomst ten grondslag te liggen. Er zijn andere contractsvormen denkbaar, zoals de huurkoopovereenkomst. Huurkoop is een in de wet geregelde manier om via gespreide betaling de eigendom van een zaak te verkrijgen. Het is een soort koop op afbetaling, waarbij de koper pas eigenaar wordt als de laatste termijn is betaald. Indien de huurkoop een bedrijf als onderwerp heeft, voldoet de huurkoper die betalingstermijnen meestal uit de kasstroom van het bedrijf.

In de huurkoopovereenkomst zijn onder meer de volgende zaken vastgelegd:

  • personalia huurverkoper en huurkoper;
  • de zaken die de verkochte onderneming omvat (auto's, inventaris, de voorraden handelsartikelen, uitstaande vorderingen, handelsnaam, goodwill, alle handelsrelaties, de volledige aanwezige boekhouding met alle correspondentie, klantenlijst en waardepapieren).

U kunt een Model Huurovereenkomst bedrijf downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende