Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Checklist basisoorzaken bedrijfsongevallen

U kunt naast ongevallen met letsel te maken krijgen met procesgerelateerde ongevallen (brand, explosie, emissie, enzovoort) en ongevallen die leiden tot schade en productiestilstand.

Het onderzoeken van een ongeval geeft waardevolle informatie om de juiste maatregelen te kunnen nemen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Het is hiervoor belangrijk een ongevalonderzoek zodanig uit te voeren dat de kans groot is dat zo veel mogelijk relevante basisoorzaken boven water komen.

Het model Checklist basisoorzaken bedrijfsongevallen bevat een checklist basisoorzaken ongevallen. De lijst geeft u een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende en relevante basisoorzaken in relatie tot het ongevalonderzoek door veiligheidsdeskundigen. Het biedt u alle informatie over het hanteren van een methode bij onderzoek van ongevallen.

U kunt het model Checklist basisoorzaken ongevallen downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende