Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overdrachtovereenkomst octrooirecht

Als een houder van bepaalde rechten, zoals een octrooi, een ander in de gelegenheid wil stellen gebruik te maken van deze rechten, kan hij dit doen door de rechten over te dragen of door een licentie te geven. Bij het overdragen (verkoop) van de rechten wordt deze derde houder van de rechten.

In de overdrachtovereenkomst octrooirecht komen de volgende zaken aan de orde:

  • de rechtsgeldigheid van het octrooi;
  • de vergoeding voor de overdracht;
  • de verplichting van de overdrager om op verzoek van de overdrachtnemer alle bijstand in of buiten rechte te verlenen indien het octrooi onderwerp is of zal zijn van een geschil in of buiten rechte;
  • het recht van de overdrager om een bepaalde periode na de overdracht zijn voorraad te mogen verkopen tegen de gebruikelijke prijzen.

U kunt een Model Overdrachtovereenkomst octrooirecht downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende