Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

CobiT

CobiT staat voor Control Objectives for Information and Related Technology en is ontwikkeld door de Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF), het researchinstituut van de Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

In CobiT worden relaties gelegd tussen informatietechnologie en beheersingsvraagstukken. CobiT consolideert en harmoniseert wereldwijd 41 IT-standaarden in een integraal IT-model voor gebruik door management, auditoren en andere IT- en businessprofessionals, die zich bezighouden met aan IT gerelateerde beheersingsvraagstukken van organisaties. CobiT is gebaseerd op de gedachte dat IT-resources moeten worden beheerst en beheerd op basis van een set van op een natuurlijke wijze gegroepeerde processen. Hierdoor krijgt een organisatie de beschikking over meetbare en betrouwbare informatie voor het realiseren van haar doelstellingen en de ondersteunende en meetbare IT-dienstverlening.

Het doel van CobiT is om het management en de proceseigenaren middels een IT-governancemodel te ondersteunen bij het begrijpen en beheersen van de aan IT gerelateerde risico's. CobiT helpt bij het overbruggen van de verschillen tussen businessrisico's, de daaruit voortvloeiende behoefte aan de beheersing van de bedrijfsprocessen en de ondersteunende IT-dienstverlening en -infrastructuur. Het voorziet in een behoefte om te komen tot IT-governance en het waarborgen van betrouwbaarheid van informatie en de gegevensverwerking door de informatiesystemen.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende