Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Verzoek verlenging verliesdeelneming durfkapitaal

De Regeling durfkapitaal (voorheen de Agaathregeling) heeft tot doel het verwerven van kapitaal voor beginnende ondernemers te vergemakkelijken. De faciliteiten van de regeling maken het mogelijk dat geldverstrekkers genoegen nemen met een lagere rentevergoeding. Aan durfkapitaal wordt de eis gesteld dat deze is verstrekt aan een beginnende ondernemer. Een beginnende ondernemer is een natuurlijk persoon die in Nederland voor zijn rekening een onderneming drijft en ten aanzien van wie de inspecteur van de belastingdienst bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft verklaard dat hij voldoet aan de desbetreffende voorwaarden.

Een geldlening die in het kader van direct beleggen in durfkapitaal aan een beginnende ondernemer-natuurlijk persoon is verstrekt, kan bij kwijtschelding wegens oninbaarheid leiden tot een persoonsgebonden aftrekpost voor de schuldeiser.

U kunt een Model Verzoek verlenging verliesneming durfkapitaal downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende