Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Ongevallenrapport

Het (laten) onderzoeken van een bedrijfsongeluk en de resultaten vastleggen in een ongevallenrapport is voor de werkgever van belang als de medewerker, die daardoor schade heeft geleden, zijn werkgever daarvoor aansprakelijk stelt. In dat verband dient het rapport met daarin een beschrijving van het ongeluk, inclusief de oorzaak en de risicobeperkende maatregelen die in dat kader zijn getroffen. Het ontbreken van een ongevallenrapport bemoeilijkt bij een later proces het leveren van bewijs, welke bewijslast hoofdzakelijk op de werkgever rust.

U kunt een model Ongevallenrapportage downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende