Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Maatschapovereenkomst (IB-ondernemers)

Als twee of meerdere personen (de maten) een bepaalde samenwerking aangaan, is er sprake van een maatschap. De maten brengen iets in, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit gezamenlijk te delen. Ze kunnen arbeid, geld, goederen of goodwill inbrengen. Het is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid.

Hoewel u niet verplicht bent om een akte op te stellen bij de oprichting van een maatschap, is dit wel ten zeerste aan te raden. Het is eveneens raadzaam om de akte door een notaris te laten vastleggen. In de akte/overeenkomst leggen u en uw 'maten' de onderlinge afspraken schriftelijk vast.

Sinds 1 juli 2008 moeten maatschappen zich verplicht laten inschrijven in het Handelsregister. Dit geldt niet voor maatschappen die niet extern optreden (stille maatschappen), zoals kostenmaatschappen. Er is een overgangstermijn om de nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. Organisaties die zich nog moeten inschrijven, kunnen dit doen t/m 31 december 2009.

U kunt een Model Maatschapovereenkomst (IB-ondernemers) downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende