Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Verzoek wegens schending modelrecht

Door een depot van (enkele afbeeldingen van) het model verkrijgt de modelhouder een exclusief recht op het gebruik van het model voor de gehele Benelux en kan hij zich verzetten tegen inbreuk op zijn recht door derden. Bovendien heeft hij, nadat de inschrijving van zijn model is gepubliceerd, het recht schadevergoeding te vorderen.

U kunt een Model Verzoek wegens schending modelrecht downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende