Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Verzet aansprakelijkheidsstelling

Als een belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld, kan de ontvanger in een aantal gevallen derden aansprakelijk stellen voor deze belastingschuld. De Invorderingswet 1990 voorziet in een aantal bepalingen waarin de aansprakelijkheid van derden voor de belastingschuld van een ander wordt geregeld (artikel 33-48 IW). Om de rechten van een aansprakelijkgestelde zo veel mogelijk te waarborgen, dient de ontvanger een aantal formele regels te volgen.

De ontvanger kan pas tot aansprakelijkstelling overgaan als de belastingschuldige in gebreke is. Dus als hij de belasting niet binnen de gestelde wettelijke termijn heeft betaald zonder dat aan hem uitstel van betaling is verleend.

Als de belastingschuld niet op de belastingplichtige kan worden verhaald, is de belastingdienst vrij in zijn keuze welke bevoegdheid hij het meest geschikt acht voor de juiste uitoefening van zijn taak. De keuzevrijheid speelt in het bijzonder bij de toepassing van de bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid. Bij de keuze tussen deze aansprakelijkheidsbepalingen is de ontvanger vrij om eerst de bestuurdersaansprakelijkheid toe te passen en daarna een van de andere bepalingen dan wel om de inleners- of ketenaansprakelijkheid toe te passen en later of zelfs in het geheel niet het toepassen van de bestuurdersaansprakelijkheid.

U kunt een Model Verzet aansprakelijkheidsstelling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende