Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de opdracht tot inhoud heeft dat de handelsagent voor de principaal voor bepaalde of onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling zal verlenen, en deze overeenkomsten eventueel op naam en voor rekening van de principaal zal sluiten, zonder aan deze ondergeschikt te zijn. De agentuurovereenkomst kan vormvrij worden aangegaan. Partijen zijn echter wel aan elkaar verplicht om desgevraagd de inhoud van de overeenkomst op schrift te zetten en dat geschrift te ondertekenen. Enkele bedingen kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden, te weten het delcrederebeding en het concurrentiebeding.

U kunt een Model Agentuurovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende