Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Meewerkcontract

Als uw echtgeno(te)ot geen medevennoot of maat is in uw onderneming, maar er wel ten minste 525 uren per jaar in meewerkt, kunt u gebruikmaken van de meewerkaftrek of een meewerkbeloning toekennen. De onderneming is voor rekening en risico van de ene echtgenoot, terwijl de andere geen risico draagt en geen beloning voor de verrichte werkzaamheden ontvangt.

Als uw echtgeno(te)ot onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar op uw aangifte inkomstenbelasting een bedrag aftrekken van uw inkomen: de meewerkaftrek. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw echtgenoot meewerkt.

Hebt u met uw echtgenoot wel een arbeidsbeloning afgesproken, dan kunt u die bij uw aangifte inkomstenbelasting als kosten van de winst aftrekken. U moet dan voorafgaand aan de werkzaamheden een meewerkovereenkomst afsluiten. Hierin moet u onder meer het volgende vermelden:

  • soort werk en hoeveel;
  • de hoogte van de arbeidsbeloning (deze moet reëel zijn voor het werk); 
  • wijze waarop de uitbetaling plaatsvindt, bijvoorbeeld door overmaking op een rekening of in de vorm van een schulderkenning (een verklaring dat u een schuld aan uw echtgeno(te)ot heeft).

U kunt een Model Meewerkcontract downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende