Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Checklist factuureisen

U hebt de plicht uw afnemer een factuur te zenden zodra u tegen een vergoeding een dienst(en) of product(en) hebt geleverd. Dat geldt ook als uw afnemer vrijgestelde prestaties verricht of is vrijgesteld van administratieve verplichting. Aan een particulier hoeft u geen factuur uit te reiken. U kunt volstaan met een kassabon.

De factuur is het bewijs van zowel een transactie als van het recht op de aftrek van de voorbelasting. De factuur speelt dus een prominente rol bij de heffing en de aftrek van de btw. Daarom bent u verplicht op de juiste wijze een factuur te maken en uit te reiken.

De belastingdienst stelt bepaalde eisen aan facturen. Die eisen gelden zowel voor papieren als elektronische facturen. Zo bent u verplicht om op uw facturen:

  • uw eigen btw-identificatienummer te vermelden;
  • het btw-identificatienummer van de afnemer te vermelden, als u goederen of diensten binnen de Europese Unie (EU) levert;
  • opeenlopende nummering aan te brengen (de belastingdienst vindt een sluitende oploop van factuurnummers belangrijk als onderdeel van een logische administratie).

Vanaf 2010 gelden nieuwe regels voor de omzetbelastingheffing op diensten aan buitenlandse opdrachtgevers. De hoofdregel is dat bij dienstverlening aan een ondernemer de omzetbelasting wordt geheven daar waar de dienst wordt verricht. Een uitzondering op die hoofdregel is dat die niet geldt voor diensten die van culturele of kunstzinnige aard zijn, of sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs dienen.

U kunt een Checklist factuureisen downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende