Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Thuiswerkovereenkomst

Een thuiswerkovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer/opdrachtnemer/aannemer het werk thuis verricht.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de volgende elementen aanwezig zijn:

  • gezagsverhouding;
  • verplichting tot betaling van loon;
  • verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten.

Er is sprake van een overeenkomst van opdracht als:

  • er tussen de partijen geen gezagsverhouding bestaat;
  • de opdrachtnemer niet verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten; (In bepaalde gevallen bestaan hier wel uitzonderingen op, met name als de opdracht is verleend op basis van bepaalde bijzondere capaciteiten van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kan dan verlangen dat de opdrachtnemer de opdracht persoonlijk uitvoert.)
  • het niet gaat om het vervaardigen of bewerken van een stoffelijke zaak.

Er is sprake van aanneming van werk als:

  • het werk bestaat uit het vervaardigen en bewerken van een stoffelijke zaak;
  • er geen gezagsverhouding bestaat;
  • de aannemer niet verplicht is om het werk persoonlijk uit te voeren.

U kunt een model thuiswerkovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende