Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Bewerkersovereenkomst alcohol- en drugstest

Wilt u een werknemer aan een alcohol- of drugstest onderwerpen, dan moet u die test uitbesteden aan een hierin gespecialiseerd extern bureau. U moet ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) (artikel 14) met de bewerker (degene die de test uitvoert) een overeenkomst aangaan met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de verantwoordelijke toebehoren.

De overeenkomst bevat een expliciete vermelding wat de bewerker wel en niet mag, waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst kan staan dat de derde u niet zal meedelen welke medewerkers aan de tests zijn onderworpen, dat de derde de resultaten van (negatieve) tests niet aan u zal meedelen, dat de derde strikte geheimhouding in acht zal nemen waar het de gegevens van de medewerkers betreft en de gegevens om die reden ook voldoende zal beveiligen.

U kunt een Model Bewerkersovereenkomst alcohol- en drugstest downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende