Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aanvraag ontslagvergunning in verband met veelvuldig ziekteverzuim

U kunt als werkgever bij UWV WERKbedrijf ook een ontslagverzoek neerleggen gebaseerd op 'in de persoon gelegen gronden'. U kunt daarbij vijf (ook gecombineerd) redenen aanvoeren:

  • onvoldoende functioneren;
  • langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • verwijtbaar handelen of nalatigheid;
  • verstoorde arbeidsrelatie;
  • veelvuldig ziekteverzuim.

Als sprake is van een regelmatig ziekteverzuim, gelden er andere criteria dan bij een ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid. UWV WERKbedrijf stelt een onderzoek in naar het verstorend effect van het ziekteverzuim op de bedrijfsvoering. Van belang is of er overleg met de werknemer is gevoerd over het verstorend effect, of de werkgever goede vervangingsmogelijkheden heeft en of er een onevenredig zware druk op de overige werknemers komt te liggen. De aard van de werkzaamheden en de omvang van de afdeling of het bedrijf zullen bij de beoordeling ook meewegen.

U kunt een Model Aanvraag ontslagvergunning in verband met veelvuldig ziekteverzuim downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende