Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aanvraag instemming aan de ondernemingsraad

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht als de werkgever een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden uitvaardigt, intrekt of wijzigt. Dit recht geldt ook voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in kleine bedrijven.

Dit instemmingsrecht – een soort vetorecht van de OR – is van toepassing op elk moment dat de werkgever 'keuzevrijheid' (beleidsruimte) heeft bij zijn arbeidsomstandighedenbeleid.

In artikel 27 van de WOR is vastgelegd bij welke besluiten het instemmingsrecht van de OR van toepassing is. Deze besluiten hebben betrekking op de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van het sociale beleid in de onderneming. De hoogte van het loon en de duur van de arbeidstijd vallen echter niet onder het instemmingsrecht van de OR.

U kunt een Model Aanvraag instemming aan de ondernemingsraad downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende