Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Min/max-contract

Het min/max-contract is vooral te vinden in sectoren als het winkelbedrijf, de horeca, de gezondheidszorg of de schoonmaakbranche. Door het sluiten van min/max-contracten kan de werkgever besparen op de loonkosten. Het minimumaantal uren van het contract is afgestemd op het minimumwerkaanbod. Er zit dus geen 'rek' in de als minimum afgesproken arbeidstijd. Op deze manier wordt leegloop voorkomen. Komt er extra werkaanbod, bijvoorbeeld door ziekte van het personeel of door een seizoenpiek, dan kan de werkgever de min/max-krachten oproepen om op de uren boven het minimum te werken.

Het min/max-contract is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Echter, alle regels van het arbeidsovereenkomstenrecht kunnen niet zo maar worden toegepast op dit type arbeidscontract omdat het te weinig rekening houdt met afwijkende, flexibele vormen van de arbeidsovereenkomst zoals het min/max-contract. Denk aan issues als de opbouw van vakantierechten, hoeveel loon de werkgever bij ziekte moet uitbetalen, welke uren boven het minimum te beschouwen zijn als overwerkuren.

U kunt een min/max-contract downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende