Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Letter of intent overdracht van een onderneming

De letter of intent betreffende de overdracht van een onderneming is een verklaring over het in onderhandeling zijn om te komen tot verkoop en overdracht van aandelen in de vennootschap.

De letter of intent bevat:

 • houdbaarheidstermijn van de letter of intent; 
 • geheimhoudingsovereenkomst; 
 • exclusiviteitsbeding: partijen mogen niet met andere partijen onderhandelen; 
 • onderhandelingsschema; 
 • waarderingsmethode; 
 • de prijs en datum van de overdracht; 
 • wat er precies verkocht wordt: welke vennootschappen, de hoeveelheid aandelen; 
 • uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de prijsbepaling; 
 • afspraken op het gebied van management, personeel, duur van aanblijven, concurrentiebeding; 
 • afspraken over garanties/geschillenregeling; 
 • ontbindende voorwaarden. 

Het is gebruikelijk dat de letter of intent door de kopende partij (of zijn adviseurs) wordt opgesteld.

De letter of intent is dus kortweg een document waarin koper en verkoper de intentie uitspreken dat ze tot een deal willen komen en aangeven hoe die deal eruit gaat zien.

U kunt een Model Letter of intent betreffende de overdracht van een onderneming downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende