Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Adviesaanvraag collectief ontslag aan OR ex artikel 25 WOR

Als u moet ingrijpen in uw personeelsbestand ten gevolge van teruglopende omzetten en/of resultaten (bedrijfseconomische omstandigheden), bijvoorbeeld veroorzaakt door de economische crisis, moet u zich aan wettelijke regels houden. U bent dan in beginsel verplicht het zogenoemde afspiegelingsbeginsel te hanteren.

Een voornemen tot collectief ontslag moet u altijd aan uw ondernemingsraad voorleggen voor advies (adviesplicht ingevolge artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden). De adviesaanvraag moet:

  • worden onderbouwd met de nodige financiële stukken die aantonen dat ingrijpen in de personele sfeer onontkoombaar is;
  • vergezeld gaan met de benoeming van de sociale gevolgen van het ingrijpen, zoals de maatregelen die u als ondernemer voor ogen heeft om de sociale gevolgen van het ingrijpen te verzachten.

U kunt een Modeladviesaanvraag Collectief ontslag aan de ondernemingsraad ex artikel 25 WOR downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende