Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Rekening-courant overeenkomst directeur-grootaandeelhouder

Vaak heeft een directeur-grootaandeelhouder (dga) met zijn vennootschap een lopende rekening. Deze ontstaat meestal door privéopnamen en verrekening van niet uitbetaald salaris. Als een dga een vordering op zijn bv heeft, dan wordt deze fiscaal anders behandeld dan een schuld aan zijn bv. U moet dus rekening houden met nare consequenties, indien u zich niet op de hoogte stelt van de fiscale regelgeving op dit gebied. Met een schriftelijk vastgelegde rekening-courant overeenkomst legt u een juridische basis voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen u en uw vennootschap.

U kunt een Model Rekening-courant overeenkomst directeur-grootaandeelhouder downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende