Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Vakantiewerkovereenkomst

Veel werkgevers hebben tijdens vakantieperiodes en andere drukke periodes behoefte aan tijdelijk extra personeel. Vakantiewerkers kunnen voorzien in deze tijdelijke behoefte. Vakantiewerk wordt meestal gedaan door jongeren, zoals scholieren en studenten.

De wetgever meent dat jeugdige werknemers speciale bescherming in het werk moeten krijgen vanwege het gebrek aan werkervaring en het gegeven dat jeugdigen in het algemeen overmoediger zijn dan ouderen. De bescherming bestaat uit: begeleiding, voorlichting en onderricht en het verbod op het verrichten van gevaarlijk werk.

Het is belangrijk voor aanvang van de werkzaamheden goede afspraken te maken. Afspraken over de specifieke aspecten van vakantiewerk, zoals werktijden en werkomstandigheden. Het is raadzaam om deze afspraken vervolgens schriftelijk vast te leggen, daarmee kan een verschil van mening over bijvoorbeeld de hoogte van loon worden voorkomen.

Op alle aspecten rondom de vakantiewerkers wordt hier nader ingegaan. Daarnaast treft u checklists, (praktijk)voorbeelden en het model vakantieovereenkomst plus een toelichting aan. Het model kunt u downloaden voor eigen gebruik. Ook zijn er enkele veelgestelde vragen over vakantiewerkers opgenomen.

U kunt een vakantiewerkovereenkomst downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende