Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

COSO

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) heeft betrekking op de interne beheersing in brede zin. Interne beheersing is daarbij gedefinieerd als een stelsel van processen dat is ingericht door de leiding van een organisatie om een redelijke mate van zekerheid te krijgen over het realiseren van de volgende doelstellingen:

  • de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering;
  • de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging;
  • de naleving van relevante wet- en regelgeving.

De eerste categorie doelstellingen heeft betrekking op de doelstellingen van de organisatie, onder meer op het gebied van prestatie, winstgevendheid en duurzaamheid. De tweede categorie heeft betrekking op het opstellen van financiële rapportages, waaronder de jaarrekening. De derde categorie spreekt voor zich.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende