Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Brief betalingsregeling

Wanneer een afnemer uw vordering op hem niet betaalt, kunt u met hem een betalingsregeling overeenkomen. U legt in de regeling de termijnen vast waarbinnen het aan u verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan.

U legt tevens vast wat de consequenties zijn als de debiteur zich niet aan de regeling houdt. Zo vermeldt u in de brief de naam van het deurwaarderskantoor dat u bij het uitblijven van betaling zult inschakelen.

U kunt hier een Model Brief betalingsregeling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende