Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Bij elke overeenkomst onderhandelen over voorwaarden is tijdrovend en kost u veel geld. U lost dit probleem op door algemene voorwaarden op te stellen. In de algemene voorwaarden legt u namelijk zo volledig en duidelijk mogelijk vast wat de wederzijdse rechten en plichten van de partijen zijn. U kunt in de algemene voorwaarden zaken als betalingstermijnen, garantiebepalingen en incassobedingen algemeen laten gelden. Afhankelijk van de overeenkomst waarvoor de algemene voorwaarden worden opgesteld, worden zij ook wel leverings-, betalings-, verkoop- of inkoopvoorwaarden genoemd.

Als de andere partij met de algemene voorwaarden akkoord gaat, hoeft u alleen nog te onderhandelen over de kernbepalingen, zoals de prijs, de datum van levering en de hoeveelheden. Bovendien kunt u met de algemene voorwaarden een sterke positie ten opzichte van de andere partij innemen en kunnen de voorwaarden conflicten helpen voorkomen. In het Burgerlijk Wetboek is een uitgebreide regeling opgenomen inzake algemene voorwaarden. Zo moeten algemene voorwaarden aan de wettelijke eisen voldoen om te voorkomen dat zij onredelijk zijn.

U kunt een Model Algemene voorwaarden downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende