Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De beëindiging met wederzijds goedvinden is een beëindigingsvorm die voortvloeit uit het algemene overeenkomstenrecht zoals geregeld in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden komen werkgever en werknemer in onderling overleg overeen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Er moet sprake zijn van een geuite wil (artikel 3:33 BW) evenals van gerechtvaardigd vertrouwen (artikel 3:35 BW) dat de gemaakte afspraken zullen worden nageleefd.

De afspraken over de beëindiging leggen u en de werknemer vast in een schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Een dergelijke beëindigingsovereenkomst wordt ook wel gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 BW), ter vaststelling van de wederzijdse rechten en plichten.

Als de werknemer min of meer schoorvoetend akkoord is gegaan met een voorstel tot beëindiging van het dienstverband door de werkgever, moet u er rekening mee houden dat de werknemer zich kan bedenken en alsnog naar de kantonrechter kan stappen. Er is dan een reële kans dat de rechter hem in het gelijk zal stellen. Dit kan zelfs zo zijn als er een overeenkomst ondertekend is. Dit geldt zeker als de werknemer vrij snel op zijn standpunt terugkomt en zegt dat hij onder druk heeft getekend of in de war was.

U kunt het Model Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende