Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Het EFQM/INK-kwaliteitsmodel

Een goed managementmodel moet enerzijds houvast bieden, maar anderzijds geen strak keurslijf vormen. Het eigen initiatief en de specifieke werkomgeving moeten de nodige ruimte krijgen. Daarom wordt in het model gesproken over aandachtsgebieden en niet over criteria. Er worden in het EFQM/INK-model in totaal negen aandachtsgebieden onderscheiden, bestaande uit vijf organisatie- en vier resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De percentages geven het relatieve belang weer voor het succes van de gehele organisatie.

U kunt een EFQM/INK-kwaliteitsmodel downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende