Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Statuten vereniging/Akte van oprichting

Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen bereiken. Alle doelen zijn geoorloofd, als zij maar niet zijn gericht op de verstoring van de openbare orde of aantasting van de goede zeden en niet strijdig zijn met de wet. Volgens de wet mag de vereniging geen winst maken ter verdeling onder de leden. Dat wil niet zeggen dat een vereniging geen winst mag maken en fondsen mag vormen. Zolang die fondsen ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel, is winst maken geoorloofd.

De belangrijkste regels van de vereniging worden in de statuten vastgelegd. Als het een vereniging met volledige bevoegdheid betreft, dus als de vereniging bij notariële akte is opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

  • de naam en de plaats van de vestiging;
  • het doel;
  • de verplichtingen van de leden;
  • de manier waarop de leden bij elkaar worden geroepen (algemene ledenvergadering);
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

U kunt een Model Statuten vereniging downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende