Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Beroepschrift vergunningverlening Wet Milieubeheer

Als u zich niet kunt verenigen met de door de gemeente of provincie aan u verleende milieuvergunning, kunt u hiertegen bij de Raad van State in beroep gaan.

De termijn voor het instellen van beroep is zes weken. Wanneer de beroepstermijn start, is afhankelijk van de procedure die het bestuursorgaan heeft gevolgd. Het begin van de beroepstermijn kan zijn de dag nadat het bestuursorgaan het besluit ter inzage heeft gelegd óf de dag nadat het bestuursorgaan het besluit aan u heeft verzonden. In het besluit zelf staat welke procedure het bestuursorgaan heeft gevolgd. U kunt dus zelf de termijn uitrekenen die in uw geval geldt.

U kunt een Model Beroepschrift vergunningverlening Wet milieubeheer downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende