Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overeenkomst aandelenoverdracht

Wanneer aandelen in een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) worden overgedragen, is de tussenkomst van een notaris door de wet voorgeschreven. Daarmee wil de overheid de rechtszekerheid bevorderen en oneigenlijk gebruik of misbruik van vennootschappen tegengaan. De notaris heeft de taak om te controleren of de verkoper bevoegd is om de aandelen te verkopen door middel van controle van het aandeelhoudersregister. Ook moet de notaris zorgen dat de aandelenoverdracht wordt aangetekend in dat aandeelhoudersregister.

In het geval van een aandelenoverdracht worden de aandelen van een bv of een nv overgedragen. De bv of nv krijgt dus een andere aandeelhouder. Dit betekent juridisch gezien dat het eigendom van de materiële vaste activa bij dezelfde rechtspersoon blijft.

U kunt een Model Overeenkomst aandelenoverdracht downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende