Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Verzuimreglement voor de werknemer

De werkgever en de werknemer zijn volgens de Wet verbetering poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Het is daarom verstandig in een verzuimreglement richtlijnen rond ziek- en betermelding, controle bij ziekte en medewerking aan herstel en re-integratie vast te leggen. Dat schept voor uw medewerkers, maar ook voor u als werkgever, duidelijkheid hoe bij arbeidsongeschiktheid te handelen.

U kunt een model Verzuimreglement voor werknemers downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende