Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overdrachtovereenkomst handelsnaam

Een handelsnaam kan worden overgedragen, mits in combinatie met de onderneming welke onder die naam gedreven wordt. In dat geval worden aan de handelsnaam minder strenge eisen gesteld, mits de rechtsvoorganger die naam niet onterecht heeft gevoerd.

In een overdrachtovereenkomst handelsnaam komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

  • het rechtmatig voeren van de handelsnaam; 
  • de vergoeding voor de overdracht; 
  • de toepassing van het Nederlands recht. 

U kunt een Model Overdrachtovereenkomst handelsnaam downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende