Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Inkoopverklaring gebruikte goederen

Als u als ondernemer door de belastingdienst voor de btw bent vrijgesteld, brengt u geen btw in rekening als u iets verkoopt aan een andere ondernemer. Verkoopt die ondernemer de goederen door, dan moet hij wel btw berekenen en afdragen. In dat geval kan de verkopende ondernemer gebruikmaken van de zogenoemde margeregeling. Bij margegoederen hebben u en uw zakelijke partner bij de transactie een zogenoemde inkoopverklaring in tweevoud nodig: een voor de leverancier en een voor de eigen (inkoop)administratie.

In de inkoopverklaring dient te worden opgenomen:

  • de leveringsdatum; 
  • naam en adres van de afnemer/wederverkoper; 
  • naam en adres van de leverancier; 
  • een duidelijke omschrijving van het geleverde; 
  • bij een voertuig: het kenteken; 
  • de hoeveelheid van de geleverde goederen; 
  • het bedrag dat in rekening is gebracht; 
  • een verklaring van de leverancier dat hij met betrekking tot de levering van het goed aan hem helemaal geen voorbelasting heeft afgetrokken. 

U kunt een Model Inkoopverklaring gebruikte goederen downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende