Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Model Vaststellingsovereenkomst met outplacementbepaling

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen dat in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Met outplacement kunt u voor uw rekening werknemers die om welke reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden, opvangen, begeleiden en adviseren. De basis van het outplacementtraject is vaak een vaststellingsovereenkomst, waarin alle zaken rond het ontslag van een medewerker worden vastgelegd. Op een correcte manier afscheid nemen van een werknemer is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer.

U kunt een model Vaststellingsovereenkomst met outplacementbepaling downloaden.

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende